Lương Bác Sĩ Ở Việt Nam

Lương = hệ số x mức lương cơ sở

Trong đó:

Hệ số lương của chưng sĩ, thầy thuốc được nêu rõ ràng tại Điều 13 Thông bốn liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV.

Bạn đang xem: Lương bác sĩ ở việt nam

Mức lương cửa hàng năm 2021 vẫn được áp dụng theo phép tắc tại Nghị định 28 năm 2019 của chính phủ là 1,49 triệu đồng/tháng.

Theo Thông tứ 10/2015 nêu trên, bảng lương cụ thể của những chức danh bác bỏ sĩ, y sĩ ví dụ như sau:1/ Chức danh nghề nghiệp bác sĩChức danh công việc và nghề nghiệp bác sĩ gồm bác sĩ thời thượng (hạng I); chưng sĩ chủ yếu (hạng II); chưng sĩ (hạng III).Trong đó, bác sĩ thời thượng áp dụng thông số lương viên chức loại A3, team A3.1 có thông số lương từ bỏ 6,2 - 8,0; bác sĩ chính vận dụng hệ số lương viên chức loại A2 team A2.1 có thông số lương trường đoản cú 4,4 - 6,78; chưng sĩ áp dụng hệ số lương viên chức nhiều loại A1, có thông số lương từ bỏ 2,34 - 4,98.


*
Bảng lương chưng sĩ 2021 mới nhất (Ảnh minh họa)

trong đó, chưng sĩ cao cấp áp dụng hệ số lương viên chức một số loại A3, nhóm A3.1 có thông số lương từ bỏ 6,2 - 8,0; bác bỏ sĩ chính áp dụng hệ số lương viên chức một số loại A2 nhóm A2.1 có hệ số lương trường đoản cú 4,4 - 6,78; bác sĩ áp dụng hệ số lương viên chức các loại A1, có hệ số lương tự 2,34 - 4,98.2/ chức danh bác sĩ y học tập dự phòngNhóm chức vụ bác sĩ y học dự phòng gồm: bác bỏ sĩ y học tập dự phòng cao cấp (hạng I); bác bỏ sĩ y học dự phòng chính (hạng II); bác sĩ y học dự trữ (hạng III).Trong đó, chưng sĩ y học dự phòng cao cấp áp dụng thông số lương viên chức các loại A3, đội A3.1 có hệ số lương từ 6,2 - 8,0; chưng sĩ y học dự phòng chính vận dụng hệ số lương viên chức loại A2 đội A2.1 có thông số lương trường đoản cú 4,4 - 6,78; bác sĩ y học dự trữ áp dụng thông số lương viên chức các loại A1, có hệ số lương từ bỏ 2,34 - 4,98.

Xem thêm:


*
Bảng lương bác sĩ y học dự phòng.

vào đó, bác sĩ y học dự phòng cao cấp áp dụng thông số lương viên chức loại A3, đội A3.1 có thông số lương tự 6,2 - 8,0; bác sĩ y học dự trữ chính áp dụng hệ số lương viên chức một số loại A2 đội A2.1 có thông số lương từ bỏ 4,4 - 6,78; bác sĩ y học dự trữ áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, có hệ số lương từ 2,34 - 4,98.

3/ chức danh y sĩ gồm bác sĩ hạng IV Chức danh nghề nghiệp và công việc y sĩ được áp dụng hệ số lương viên chức các loại B, từ hệ số lương 1,86 - 4,06.


*
Bảng lương của thầy thuốc năm 2021.

Chức danh công việc và nghề nghiệp y sĩ được vận dụng hệ số lương viên chức nhiều loại B, từ hệ số lương 1,86 - 4,06.